Skip to content Skip to footer

Biträdande jurist

Jan Mårtensson

Biträdande jurist

Språk

Svenska
Engelska 

Utbildning
Jur kand examen – Uppsala universitet
Musikpsykologi – Uppsala universitet
Ekonomistyrning – Mälardalens högskola
Tidigare erfarenheter
  • Jurist – Individ- och Familjeförvaltningen Västerås

  • Biträdande jurist – Advokatfirman modern Juridik

  • Biträdande jurist – Krekola Advokatbyrå

  • Biträdande jurist – Advokatgruppen Mellansverige

Biografi

Jurist bördig från Härjedalen med stort intresse för rättvisa som anser att det personliga mötet, klientens trygghet och intressen är viktigt.

Jan har många års erfarenhet som så väl målsägandebiträde som offentligt biträde och ställföreträdare i mål avseende vård enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Han har även flerårig erfarenhet av migrationsärenden.

Jan åtar sig även uppdrag som ombud i familjerättsliga tvister gällande så väl vårdnad som boende och umgänge.

Privat är han musiker och ägnar mycket tid till repetitioner och konserter. Jan gillar även engelska bilar och golf.

Kontaktformulär