Skip to content Skip to footer

Biträdande jurist

Per Johanson

Biträdande jurist

Språk

Svenska
Engelska 

Utbildning

Jur.kand. Göteborgs Universitet

Tidigare erfarenheter
  • Biträdande jurist-Advokaterna A4 KB
  • VD – Unique Pyrotechnic i Götene AB
  • Affärsenhetschef-Avonova Hälsa AB
  • Marknadschef – Swedish Rescue Training Centre AB

Biografi

Biträdande jurist vars bakgrund och intresse för människor gör att han snabbt sätter sig in i klientens situation och kan ge råd i komplexa situationer.

Per förordnas regelbundet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål. Han åtar sig också uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i mål avseende vård enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt migrationsärenden.

Han åtar sig även uppdrag som privat försvarare samt som ombud i familjerättsligatvister avseende barns vårdnad, boende och umgänge, förmögenhetsrättsliga tvister med fokus på konsumententreprenader, fel i fastighet samt hyres- och arrendetvister.

Privat spenderar han gärna tiden med familjen, antingen i en ishall eller vid/på Vänern beroende på årstid.

Per utgår främst från advokatbyråns kontor i Västra Götalands och Jönköpings län (Lidköping, Göteborg, Stenungsund, Vänersborg, Jönköping och Nässjö), men åtar sig uppdrag över hela landet och biträder regelbundet klienter på samtliga byråns verksamhetsorter.

Kontaktformulär