Skip to content Skip to footer

Advokat

Eva Barrand

Advokat

Språk

Svenska
Engelska 
Franska

Utbildning

Jur.kand vid Uppsala Universitet
Fransk advokatexamen
Juristexamen, Juridiska Fakulteten i Nancy, Frankrike

Tidigare erfarenheter

Mirlex Advokatbyrå

Biografi

Advokat som arbetat 20 år i Frankrike med familjerätt, brottmål samt allmän praktik som s.k. avocat.

Eva arbetar idag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och ställföreträdare i mål avseende vård enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt migrationsärenden.

Hon åtar sig även uppdrag gällande familjerättsliga tvister avseende barns vårdnad, boende och umgänge.

Eva Barrand utgår främst från advokatbyråns kontor i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län (Stockholm, Uppsala, Södertälje och Katrineholm), men åtar sig uppdrag över hela landet och biträder regelbundet klienter på samtliga byråns verksamhetsorter.

Kontaktformulär